polski       > deutsch       > english 

 

Regulacje europejskie / osoby dojeżdżające do pracy za granicą

Jeżeli mieszkasz w swojej ojczyźnie, pracujesz w Holandii i regularnie podróżujesz do domu, jesteś tak zwanym "border crosser".

Rozporządzenie (WE) nr 883/2004 w sprawie ubezpieczenia społecznego reguluje systemy ubezpieczeń społecznych między państwami członkowskimi UE. Zgodnie z tą umową o ubezpieczeniu społecznym podlegasz obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym w Holandii. Należą do nich ubezpieczenie zdrowotne i pielęgnacyjne, ubezpieczenie na wypadek bezrobocia, ubezpieczenie na wypadek inwalidztwa zawodowego oraz ubezpieczenie emerytalne. Nie obawiaj się jednak, bo nadal w ojczystym kraju przysługują Ci uprawnienia wynikające z ubezpieczeń zdrowotnego i na wypadek bezrobocia.

Pełne zabezpieczenie społeczne gwarantowane!

Numer (SoFi) BSN

Do 2007 roku był to numer Sofi, dziś jest to BSN (Bürger Service Number). Podobnie jak niemiecki numer ubezpieczenia społecznego, numer BSN jest używany do jasnej identyfikacji we wszystkich sprawach socjalnych i podatkowych.

Jeżeli jesteś w Holandii czynny zawodowo po raz pierwszy, musisz wystąpić o numer BSN we właściwej gminie. Wymaga to osobistego spotkania w urzedzie w uzgodnionym terminie. Umówimy Cię na to spotkanie i będziemy Ci oczywiście towarzyszyć. Wymagany jest ważny dowód osobisty. Prawo jazdy nie wystarczy.

(Rodzinne) ubezpieczenie zdrowotne

Wraz ze współubezpieczonymi krewnymi zachowujesz pełną ochronę ubezpieczeniową w ojczystym kraju.

Jako osoba dojeżdżająca do pracy za granicą, jesteś obowiązkowo ubezpieczony w holenderskiej kasie chorych. Zatroszczymy się o to, aby Twój holenderski pracodawca przeprowadzi odpowiednią rejestrację i opłacał za Ciebie składki ubezpieczeniowe. Ważne, abyś złożył formularz S1 (wcześniej E106) w swojej własnej kasie chorych.

Jako pracownik pozostajesz ubezpieczony w swojej dotychczasowej kasie chorych. Oznacza to, że należysz do dwóch równoległych systemów ubezpieczenia zdrowotnego. Członkowie Twojej rodziny są nadal ubezpieczeni we własnej kasie chorych i mogą korzystać ze wszystkich dotychczasowych świadczeń.

Holenderska i Twoja dotychczasowa kasy chorych rozliczają między sobą składki i świadczenia. Wobec Ciebie nie powstaja żadne roszczenia finansowe.

Zasiłek na dziecko

Zawsze przysługuje Ci prawo do otrzymania najwyższego zasiłku rodzinnego. Aktualnie zasilek na dziecko w Holandii jest nizszy od zasilku w Polsce. W zwiazku z tym korzystniej finansowo jest otrzymac zasilek na dziecko w PL .

Jeśli sam jesteś uprawniony do zasiłku rodzinnego i nie pobierasz do tej pory w Polsce zasilku, zloz wniosek, wowczas otrzymasz holenderski zasiłek rodzinny. Dzieci powyżej 18 roku życia nie mają prawa do holenderskiego zasiłku rodzinnego. W tym przypadku Twoja poprzednia czyli polska kasa, jest zobowiazana do wyplaty świadczeń na dziecko.

Ubezpieczenie emerytalne

Podobnie jak w Niemczech i w Polsce, jesteś obowiązkowo ubezpieczony poprzez ustawowe ubezpieczenie emerytalne. W Holandii jest ono wyzsze od niemieckiego.

Po 6 miesiącach zatrudnienia, pracodawca holenderski wykupuje prywatną polisę emerytalną w Twoim imieniu i opłaca składki na Ciebie. Wszystkie powstałe w ten sposób roszczenia emerytalne są niezależne od firmy i stanowią wyłącznie Twoją własność.

Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia

Za wypłacanie świadczeń z tytułu bezrobocia odpowiada Twój lokalny urząd pracy.

Jesteś ubezpieczony obowiązkowo w Holandii i tam są płacone składki ubezpieczeniowe. Po zakończeniu zatrudnienia w Holandii należy zarejestrować się jako bezrobotny w swoim lokalnym urzędzie pracy zgodnie z miejscowymi przepisami. Według "zasady kraju zamieszkania" obowiązuje prawo kraju ojczystego. Naliczone okresy ubezpieczenia powinny być w pełni uznane.

W przypadku czasowego i częściowego bezrobocia możesz bezpośrednio ubiegać się o holenderski zasiłek dla bezrobotnych, jeśli Twoja umowa o pracę nie została rozwiązana. Jeśli jesteś w pełni bezrobotny, ale możesz udowodnić na podstawie umowy o pracę, że wkrótce znów będziesz pracował w holenderskiej firmie, masz również prawo ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych w Holandii.

Ubezpieczenie wypadkowe

W Holandii nie ma oddzielnego ubezpieczenia wypadkowego od wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Wypadki przy pracy w Holandii uznaje się jako niezdolność do pracy. Będąc ubezpieczonym społecznie pracownikiem transgranicznym w Holandii masz prawo do świadczeń rzeczowych (np. bezpłatnego leczenia urazów powypadkowych) w swoim ojczystym kraju. Rozliczenie następuje za pośrednictwem biura łącznikowego ds. ubezpieczeń wypadkowych w stowarzyszeniu ds. odszkodowań pracowniczych.

Podatki

W Holandii obowiązuje bardzo proste prawo dotyczące podatku dochodowego od wynagrodzenia. Nie ma takich klas podatkowych jak w Niemczech - wszyscy są jednakowo (nisko) opodatkowani.

Podatek dochodowy od wynagrodzenia w Holandii jest płacony w Holandii. Osobiste zeznanie podatkowe dotyczące "światowych dochodów" należy jak zwykle złożyć w swoim ojczystym urzędzie skarbowym. Obowiązująca umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania gwarantuje, że nie trzeba płacić podatków jednocześnie w obu krajach.

 

 

My w Europie — służymy naszym doświadczeniem pracodawcom i pracownikom                         

Homepage FairJob      Homepage Fairmaxx GmbH      Homepage Taemso GmbH         Zur Homepage