polski       > deutsch       > english 


Aplikacja

Ważne, aby przedstawić tabelaryczny życiorys, zawierający dane o dotychczasowej pracy i pracodawcach. Do tego dochodzą certyfikaty i świadectwa kwalifikacji zawodowych i dalszego kształcenia związanego z wykonywanym zawodem. Zdjęcie i świadectwa można dołączyć do życiorysu, chociaż nie są bezwzględnie wymagane.

Wyślij po prostu swoje dokumenty pocztą, faksem lub e-mailem. Przedtem chętnie porozmawiamy z Tobą, aby wszystko wyjaśnić.

Jako pracownik w Holandii

Doświadczonych pracowników ceni się bardzo wysoko, głównie za dobre wyszkolenie i fachową wiedzę. Współpraca jest koleżeńska i oparta na wzajemnym szacunku. Pracownicy z różnych krajów w znacznym stopniu przyzwyczaili się do siebie, ponieważ w Holandii od lat pracują Europejczycy wszystkich narodowości. Nadal jednak istnieją różnice w mentalności, których znajomość ułatwia pracę w Holandii.

Tempo pracy w Holandii jest prawdopodobnie niższe od tego, które znasz z innych krajów. Po prostu dopasuj się do szybkości pracy swoich holenderskich kolegów. Próba udowodnienia, jak możesz szybciej robić, przynosi efekt przeciwny od zamierzonego. Oczywiście wydajności i jakości są wymagane. Z pewnością jednak w tym zakresie spotkasz się z uznaniem. 

Na budowach wszyscy zwracają się do siebie przez „ty”, co wynika przede wszystkim z holenderskiego luzu. Z drugiej strony holenderskie „je” należy rozumieć jak angielskie „you”. Przeważenie trudno ustalić hierarchię podległości, ponieważ nawet praktykantów traktuje się na tych samych warunkach, co wszystkich innych, nie wyłączając samego kierownika budowy.

W miejscu pracy

Przepisy dotyczące bezpieczeństwa na placach budowy i obsługi urządzeń są rygorystycznie przestrzegane. Szczegółowe instrukcje otrzymasz ustnie i pisemnie (w języku niemieckim lub angielskim). Potraktuje je z należytą powagę, a w razie jakichkolwiek wątpliwości lepiej zapytaj jeszcze raz.  

Często wymagany jest ważny certyfikat VCA/SCC również dla zakresów prac, które w innych krajach nie podlegają takim rygorom. Stąd należy przygotować się na to, że prędzej czy później koniecznym będzie zdanie odpowiedniego egzaminu. Bez obaw jednak, bo wszystkie materiały są po niemiecku lub angielsku, test jest nieskomplikowany, test można łatwo zaliczyć. Koszty egzaminu pokrywa oczywiście pracodawca. Certyfikat jest własnością pracownika, który może z niego korzystać w swojej dalszej karierze zawodowej.

Wymogi

Fachlich reichen Ihre spezifischen Ausbildungen und Erfahrungen. Die Techniken und Materialien sind gleich wie in Deutschland, wenn auch manchmal anders benannt. Der Unterschied kann in verschiedenen Herangehens- und Arbeitsweisen liegen. Sicher nicht gravierend, aber Neuem sollte man offen gegenüber stehen und auch umsetzen. 

Język

W miejscu pracy i z pracodawcą możesz łatwo porozumieć się w języku niemieckim lub angielskim. Twoi holenderscy koledzy są na to przygotowani. Holenderskiego można się łatwo nauczyć, ponieważ nie różni się zbytnio od niemieckiego. Jak w każdym kraju, dobrze odbierane są pozdrowienia i przykładowo podziękowania w języku narodowym. Nie jest to obowiązkowe, ale mile widziane jako wyraz uprzejmości.  

Kontakty z kolegami

Koledzy w pracy zasadniczo są ze sobą na ty. Holendrzy nie są w stanie pojąć, dlaczego przykładowo Niemcy, chociaż siedzą ze sobą w tym samym biurze od trzydziestu lat, ciągle zwracają się do siebie „panie Schmidt” lub „pani Meier”. Nie mniej jednak, bycie ze sobą na ty, jest kwestią atmosfery w firmie i wieku rozmówcy. W każdym razie, holenderskie „je” lub akcentowane „jij” (wymowa jei) nie jest tym samym co niemieckie „Du”. Można je raczej porównać z angielskim „you”. Stąd zwracanie się do kogoś w Holandii na ty, jeszcze długo nie oznacza, że jesteście przyjaciółmi lub że druga osoba darzy Cię jakąś szczególną sympatią. Jest to po prostu powszechna forma zwracania się do kogoś.

W życiu codziennym wielu Holendrów nie rozumie, że niemieckie "Sie" nie jest wyrazem dystansu lub lekceważenia, lecz wynika z szacunku dla innych. Jest to forma raczej postrzegana jako objaw sztywności i wyraźnego poczucia hierarchii.

Mentalność

Holendrzy zachowują się często swobodnie i nieskomplikowanie. Nie oznacza to jednak, że wszystko w ich kraju jest dozwolone. Należy przestrzegać niepisanych zasad. I tak pracownik może zwracać się do swojego szefa per ty, ale w żadnym wypadku wpadać do jego biuro z powodu każdej błahostki lub swobodnie robić uwagi na temat jego osobistego życia. Również zakres współdecydowania pozostaje ostatecznie w gestii przełożonego. Niektórzy często fałszywie pojmują holenderski „luz”, ponieważ trudno dostrzec granice swobody. Najlepiej, zawsze myśleć o wzajemnym szacunku, wtedy bowiem przebywanie ze sobą jest łatwe.

Relacje z przełożonymi

Dla porowniania: niemiecki szef zawsze wyraźnie podkreśla, jak ważnym jest zadanie lub zlecenie do natychmiastowego wykonania. W Holandii często usłyszysz przyjazne zapytanie lub prośbę w rodzaju: „Byłoby miło, byłoby dobrze, gdybyś ty/my mógł/mogli to zrobić...”. Tak zazwyczaj zaczyna się przyjazne sformułowanie polecenia. Decyzja w tej sprawie nie należy jednak do Ciebie. Została już podjęta i w ten sposób jedynie zakomunikowana. Jeżeli jednak coś jest niejasne, należy bezpośrednio zapytać. Wtedy obydwie strony będą z pewnością zadowolone.

Od razu docenisz taki osobisty kontakt i sposób traktowania. Wszyscy rozmawiają ze wszystkimi, bez względu na faktyczną hierarchię. Jeżeli sam znajdziesz się na kierowniczym stanowisku, będzie oczywiście tego rodzaju powszechna kolegialność również oczekiwana od Ciebie. Szef jest kolegą, który odpowiada za inne zakresy prac. Sprawienie szefowi zawodu jest naganne.

 

My w Europie — służymy naszym doświadczeniem pracodawcom i pracownikom                         

Homepage FairJob      Homepage Fairmaxx GmbH      Homepage Taemso GmbH         Zur Homepage